Budget och avgifter 2014

Budgeten för 2014 är beslutad och den följer den ekonomiska plan som medlemmarna informerades om under köpstämman. Vissa avvikelser finns, vilket gör att resultatet är något mer positivt än prognosen vi hade vid ombildningen. Styrelsen har därför beslutat att senarelägga den ekonomiska planens höjning av avgiften på 2 procent från årets början, till den 1 april 2014 istället.

Containersuccé

Containern som föreningen beställt gav upphov till möten och byten medlemmarna emellan, förutom att vi som bor i huset kunde bli av med sådant vi inte har användning för. Dessutom kunde en stor mängd möbler och prylar skänkas till hjälporganisationer. Tack alla! Vi gör om detta under minst ett tillfälle nästa år.