Dags att välja tillval – passersystem på gång

Det planerade passersystemet ligger för godkännande hos länsstyrelsen. Förhoppningen är att installation kan ske innan årsskiftet.

Passersystemet visas för de som är intresserade. Sista tillfället är torsdag 20 oktober. Se klockslag för visning  som finns uppsatt i respektive entré. Tillvalsblanketter har delats ut till alla boende, och dessa ska vara inlämnade till föreningens postbox på Skäpplandsgatan 13, senast 23 oktober 2016.

Gör man inget val, får man standardutförandet utan skärm, och utan kostnad.

För frågor, kontakta Jerker Hamrén: 0708-14 29 85

Viss andrahandsuthyrning är otillåten

Tjänster som Airnbnb, som underlättar vid korttidsuthyrning, är allt vanligare. Styrelsen vill med tanke på detta informera om att andrahandsuthyrning utan styrelsens medgivande utgör ett brott mot föreningens stadgar. Om lägenheten används för uthyrning som liknar näringsverksamhet eller i övrigt otillåten uthyrning, anses detta som grund för förverkande av lägenheten.

Amorteringar gjorda

Föreningen har under hösten amorterat 14,5 miljoner av föreningens lån. Föreningens lån utgörs av lån både för köp av fastigheten, och för konvertering av lokalyta till bostäder. Amorteringen har inte betalat av bara hela lånet för lokalkonverteringen, utan även delar av det ursprungliga lånet.

Detta innebär sänkta räntekostnader, och vi har tidigare i år sänkt medlemmarnas avgifter, med tanke på detta. Det innebär också att föreningen fått amorteringsfrihet under några år vilket ger ett större ekonomiskt överskott. Inte minst ger det också bättre ekonomiska nyckeltal.

Sommarkalas

Omkring 60 personer var med, när föreningen firade att vi har fått nya medlemmar, och att flera stora projekt har slutförts.

Det känns som att vi har kanske Göteborgs trevligaste grannar och medlemmar i den här bostadsrättsföreningen!

/Gun-Marie och Tomas

dav

Smörgåstårta och bubbel

hdr

…och trevligt sällskap! 

Nu firar vi tillsammans! Lördag den 11 juni

Våren är här, balkonger och uteplatser är klara, de nya lägenheterna är färdigställda och vi har fått flera nya medlemmar och grannar i huset – det vill vi fira med ett sommarkalas!

Föreningen bjuder på smörgåstårta med räkor samt en vegetarisk smörgåstårta, lite tilltugg, bubbel, cider – och korv med bröd, saft och glass till barnen.

Plats: Utanför huset

När: Lördag den 11 juni, kl 15-17

Anmäl dig på listan i entréerna, senast 4 juni!

Vid frågor, kontakta Gun Marie Håman, 0733-29 66 24

Varmt välkomna!

Trivselgruppen och styrelsen

 

Nya lägenhetsdörrar beställda, montering i maj

S43medflerpunktslas

Exempel på säkerhetsdörr av den typen vi beställt, men färg/nyans kan skilja sig åt något. Dörren har tre låspunkter: uppe, nere och i mitten – utöver eventuellt överlås.

Föreningens medlemmar bestämde vid den senaste årsstämman att byta ut alla lägenhetsytterdörrar. Bytet innebär inte någon höjning av avgiften.

Bytet är inte valfritt för de boende, utan en obligatorisk underhållsåtgärd för att huset ska klara gällande brandsskyddsregler.

De nya säkerhetsdörrarna, av märket Daloc, ger ett mycket bättre skydd mot inbrott, brand, samt ljud och dofter från trapphuset. De liknar de befintliga dörrarna i färgvalet.

  • Dörrarna är säkerhetsklassade och brandskyddsklassade.
  • De är försedda med tittöga av vidvinkeltyp och ringklocka.
  • Brevinkast saknas, och ersätts av fastighetsboxar i entréerna.
  • Utanför varje dörr monteras en tidningshållare.
  • Låscylindern från ditt befintliga huvudlås sätts i den nya dörren, så du behåller dina nycklar – men den nya dörren har tre punkter där den låser mot dörrkarmen, jämfört med en punkt idag (oräknat eventuellt överlås).

Läs mer om dörrtypen här

Alla medlemmar har fått en beställningsblankett för dörrar och eventuella tillval. Den är obligatorisk att fylla i och lämna in enligt anvisning, senast den 20 mars. Inget går att beställa, lägga till eller ändra efter detta datum.

Den ska lämnas in av alla oavsett om man önskar tillval eller ej, eftersom vi vill veta att du har gjort ett aktivt val. Skulle du trots allt inte göra ett aktivt val, så får du den standarddörr som styrelsen har beställt.

Tillvalsblankett

Eventuell innerdörr tas bort

Om du idag har en innerdörr tillsammans med din ytterdörr, kommer innerdörren att tas bort. Det kan dock synas var gångjärnen har suttit, eftersom fogmassans nyans kan skilja sig något från dörrfodrets. Det rör sig om en liten yta, och är något som respektive lägenhetsinnehavare själv får hantera, om denne anser att det behövs.

 

Dörrbytet planeras att starta v. 18, i början av maj, och beräknas ta 2-3 veckor

Entreprenören, är Secor AB, som ägs av Daloc AB, som levererar dörrarna.

Ungefär fem-sex arbetsdagar innan Secor besöker din lägenhet kommer ni att få information direkt i brevlådan om vilken tid de kommer.

Montörerna kommer att arbeta måndag – fredag från ca kl 07.00 till ca kl 18.00, som längst. De kommer inte att utföra bullriga arbeten före kl 07.00 eller efter 17.00. Dörrbytet beräknas ta ca 2–4 timmar per lägenhet. Montörerna kommer att grovstäda efter sig, medan hyresgästen finstädar.

  • Innan dörren monteras ska alla kläder och liknande plockas bort inom ett område av cirka 1,5 m från lägenhetsdörren.
  • När arbetena utförs måste lägenheterna vara tillgängliga, antingen via någon som är hemma, eller att nyckel lämnas till Tomas Zeljko, Skäpplandsgatan nr 13, i ett tydligt namnat kuvert. Alltså ingen frånvaro med låst extralås under denna tidpunkt!

 

Kontaktpersoner:

Tomas Zeljko 0735-355545, föreningens representant, eller Micael Avenstam ifrån Secor 0725-623030

Glöm inte att kontakta ditt försäkringsbolag för eventuell premiesänkning.

Föreningens medlemmar har beslutat att bygga lägenheter i lokalen

Under extrastämman den 24 juni, beslutade föreningens medlemmar enhälligt att bygga bostadsrättslägenheter i bottenplanets lokaler. 42 medlemmar/medlemslägenheter deltog med sin röst under mötet.

Medlemmarna beslutade också, med en klar majoritet, att bygga en övernattningslägenhet, ett styrelserum samt en extra lägenhet i bottenplanets norra gavel. Det alternativa förslaget, som fick åtta röster, var att bygga en föreningslokal istället för en extra lägenhet.

Föreningen söker nu en ändring av vårt beviljade bygglov för att justera ritningarna så att lokalen kan inrymma ytterligare en lägenhet. Beviljandet beräknas gå snabbt, men medlemmarna gav under extrastämman styrelsen mandat att besluta om att genomföra byggnation enligt tidigare beviljat bygglov (med föreningslokal), om styrelsen bedömer att arbetet med med lokalprojekteringen kan dra ut på tiden eller helt stanna av, med anledning av att ritningarna justerats.

Kvällens tredje och sista beslut om förädling av vår fastighet, rörde lägenhetsdörrarna, och medlemmarna beslutade att ytterdörrarna ska bytas i hela i huset, finansierat av föreningen,när styrelsen bedömer att kassaflöde och ekonomi tillåter (med avseende på projekteringen av de nya lägenheterna).

Protokoll extra stämma 2015.

Det var verkligen roligt att se så många på plats, för att bestämma i denna viktiga fråga! 

Styrelsen kommer nu att skriva avtal med en byggare och efter sommaren påbörjas arbetet. Den totala byggtiden beräknas då till omkring sju månader. Så fort dessa detaljer blir klara, återkommer vi med mer information.

Underlaget till stämman och besluten finns här.