Lokalprojektet

Lokalprojektet fortskrider enligt de tidsmässiga, så väl som ekonomiska, antagandena. Hittills är sju lägenheter sålda och en 2:a finns kvar. Det är några som har frågat när man kan boka övernattningslägenheten. Vi kommer att gå ut med information kring detta när vi närmar oss färdigställandet. Eftersom projektet gått bra har styrelsen beställt till ytterligare några åtgärder. Trädgården har redan delvis åtgärdats och kommer få nya växter. Entrèsidan kommer asfalteras om och få ny belysning. Entrèerna kommer fräschas upp med ny belysning och målning. På gaveln planterar vi en häck för att få bukt med klotter.

Lägenhetsprojektet

uteill Ombyggnadsprojektet fortlöper enligt plan och beräknas vara avslutat den sista april. Till dags dato (feb 2016) har 6 av de 8 lägenheterna sålts. Inflyttningsdatum för de nya lägenheterna är satt till 16 maj. Det har varit vissa störningar gällande bl.a. vatten, avlopp och el och vi uppskattar ert tålamod gällande detta. Styrelsen valde att i samband med ombyggnaden dränera huset och att byta vatten- och avloppsledningarna på källar- och bottenplan. Dessa underhållsåtgärder hade vi varit tvungna att genomföra ändå inom de närmaste åren. Det är viktigt att underhålla ett hus kontinuerligt och styrelsen arbetar utifrån vår underhållsplan.

Valberedning och motioner

Valberedning 
Valberedningen söker fler engagerade till styrelsen. Anmäl ditt intresse till valberedning@brfskapplandsgatan.se eller till Elsa Johnsson på nummer 13. 

Skicka in en motion till vårens årsstämma
Dina idéer är viktiga för att utveckla huset, och inför årsstämman (datum ej fastställt) kan du lämna in dina förslag. Du har fram till 15 mars på dig att lämna in en motion. I den ska ingå: 
1. En beskrivning av vad frågan gäller och bakgrunden till den. Ett väl beskrivet ärende ökar chansen att ditt förslag kan antas.
2. Ett förslag till beslut.
3. Ditt namn och ditt 
lägenhetsnummer.
4. Skicka din motion till info@brfskapplandsgatan.se eller till Brf 
Skäpplandsgatan 13-17, c/o Fastighetspartner, Falkenbergsgatan 3, 412 85 Göteborg 

Motionerna publiceras med namn på brfskapplandsgatan.se. De skickas också med kallelsen till årsstämman, tillsammans med styrelsens rekommendation om ärendets förslag till beslut ska bifallas eller inte.

OVK godkänd och energibesparande armatur

Obligatorisk ventilationskontroll avklarad 
En så kallad “OVK” har genomförts i huset. Den har gett oss underlag att justera ventilationen något, och vi har därmed också en godkänd besiktning för ett antal år framåt. 

Energibesparing med ny armatur 
I källargången har vi nu armatur som är tänd när man vistas där, och som släcks automatiskt. Detta gör att vi minskar energiförbrukningen.

Möte om balkonger

På informationsmötet den 22 januari kom ett trettiotal boende. Rotpartner och PSAB presenterade tidplan, priser för tillval och berättade vad som ska hända.

I korthet:

  • Nu är det dags för de boende att rensa balkonger – inget får vara kvar när byggställningarna kommit upp.
  • En container för de boende, för detta ändamål, finns på plats från 30 januari till 2 februari.
  • Någon gång i början av februari reses ställningarna, och detta arbete beräknas ta två veckor.
  • Därefter påbörjas arbetet med att bila loss de mest skadade balkongdelarna. Detta arbete kommer att bullra och damma, och pågår under ungefär fyra veckor. Ta ner blomkrukor och saker på hyllor vid väggarna närmast balkongsidan, annars kan de trilla ned.
  • Därefter görs gjutning och målning, samt montering av tillval.
  • Om våren är sen kan målningen skjutas fram, men planen är att arbetet ska vara helt klart i början av juli.

Information kommer att delas ut till de boende, om tidplan, kontaktpersoner, viktiga saker att tänka på och vad som gäller för tillval som inglasning och el, till exempel. Denna information publiceras också här på webbplatsen och sätts upp i entréerna.

Information från mötet – prisexempel, tidplan, med mera.

Brf Skäpplandsgatan på Facebook

1271084_10152203108461729_809245696_o

För er som tittar på nyhetsbreven i entrén och läser på brfskapplandsgatan.se, vet ni att det regelbundet kommer ut information om vad som är på gång.

Under 2015 sker många arbeten för att göra vårt boende ännu bättre, till exempel balkongrenoveringen. Därför vill vi underlätta för er genom att erbjuda Facebook som kanal att prenumerera på nyheter. Gå in på föreningens sida och ”gilla” den.

https://www.facebook.com/brfskapplandsgatan

Lägenhetsnummer

De fyrsiffriga lägenhetsnummer som den förre fastighetsägaren angett för våra lägenheter var inte alltid rätt. De nummer som vi anger här på webbplatsen är de som registrerats hos kommunen och som följer den standard som gäller. Är du någonsin tveksam kring ditt nummer, är det denna lista du ska titta på.

Lägenhetsnummer i huset