Nu firar vi tillsammans! Lördag den 11 juni

Våren är här, balkonger och uteplatser är klara, de nya lägenheterna är färdigställda och vi har fått flera nya medlemmar och grannar i huset – det vill vi fira med ett sommarkalas!

Föreningen bjuder på smörgåstårta med räkor samt en vegetarisk smörgåstårta, lite tilltugg, bubbel, cider – och korv med bröd, saft och glass till barnen.

Plats: Utanför huset

När: Lördag den 11 juni, kl 15-17

Anmäl dig på listan i entréerna, senast 4 juni!

Vid frågor, kontakta Gun Marie Håman, 0733-29 66 24

Varmt välkomna!

Trivselgruppen och styrelsen

 

Fler förnyelser i vår fastighet

Underhållet i vår fastighet har varit eftersatt och det finns behov av moderniseringar. Tack vare att lägenhetsprojektet varit en ekonomisk framgång kan vi genomföra flera underhåll/standardhöjningar. Följande saker är på gång:

 • Under våren/sommaren kommer vi att byta ut passagesystemen för våra entrèer. Det blir ett nytt modernt system med ”taggläsare” och telefoni. Vi får också en bokningsfunktion för övernattningsrummet via vår hemsida.
 • Under maj-juni kommer en rengöring att utföras av våra ventilationskanaler och alla spaltventiler i fönstren får nya filter. Därefter gör vi efter sommaren en injustering av alla luftflöden. Vi kommer att behöva tillgång till samtliga lägenheter och återkommer om detta.
 • Under sommaren uppgraderar vi  värmecentralen i källaren med en ny styrenhet. Vi kommer också att montera temperaturgivare i några lägenheter för en förbättrad värmereglering. Under hösten kommer slutligen hela radiatorkretsen i huset att injusteras. Dessa åtgärder kommer sammantaget att optimera driften av vår fastighet och kommer leda till ett bättre inomhusklimat och en sänkt energianvändning.
 • Styrelsen utreder möjligheten till återvinning av värme från ventilationen. Idag har vi tre fläktar på vinden som suger ut luft och all värme i luften går förlorad.

TV / bredband / telefoni

Föreningen har utrett frågan om byte av leverantör av tv och bredband till huset. Vi har övervägt installation av ett fibernät och slutsatsen blev att kostnaden blir för stor i relation till nyttan. I stället har vi valt att förhandla fram ett nytt gruppavtal med Comhem. Avtalet träder i kraft 2016-10-01 och innebär att alla medlemmar får bredband 100 Mbps och digitalt baspaket för TV (bara analogt idag). Ett abonnemang för bredbandstelefoni ingår också. Den som önskar utökat utbud kan givetvis beställa det själv och får i så fall en rabatt från Comhem. Finansieringen sker genom att 150 kr/mån kommer debiteras på månadsavin som en separat obligatorisk kostnad. Totalt sett innebär gruppavtalet väsentligt sänkta kostnader för våra medlemmar. Mer utförlig information om detta avtal kommer delas ut till alla under våren.

Läs mer här.

Lokalprojektet

Lokalprojektet fortskrider enligt de tidsmässiga, så väl som ekonomiska, antagandena. Hittills är sju lägenheter sålda och en 2:a finns kvar. Det är några som har frågat när man kan boka övernattningslägenheten. Vi kommer att gå ut med information kring detta när vi närmar oss färdigställandet. Eftersom projektet gått bra har styrelsen beställt till ytterligare några åtgärder. Trädgården har redan delvis åtgärdats och kommer få nya växter. Entrèsidan kommer asfalteras om och få ny belysning. Entrèerna kommer fräschas upp med ny belysning och målning. På gaveln planterar vi en häck för att få bukt med klotter.

Nya lägenhetsdörrar beställda, montering i maj

S43medflerpunktslas

Exempel på säkerhetsdörr av den typen vi beställt, men färg/nyans kan skilja sig åt något. Dörren har tre låspunkter: uppe, nere och i mitten – utöver eventuellt överlås.

Föreningens medlemmar bestämde vid den senaste årsstämman att byta ut alla lägenhetsytterdörrar. Bytet innebär inte någon höjning av avgiften.

Bytet är inte valfritt för de boende, utan en obligatorisk underhållsåtgärd för att huset ska klara gällande brandsskyddsregler.

De nya säkerhetsdörrarna, av märket Daloc, ger ett mycket bättre skydd mot inbrott, brand, samt ljud och dofter från trapphuset. De liknar de befintliga dörrarna i färgvalet.

 • Dörrarna är säkerhetsklassade och brandskyddsklassade.
 • De är försedda med tittöga av vidvinkeltyp och ringklocka.
 • Brevinkast saknas, och ersätts av fastighetsboxar i entréerna.
 • Utanför varje dörr monteras en tidningshållare.
 • Låscylindern från ditt befintliga huvudlås sätts i den nya dörren, så du behåller dina nycklar – men den nya dörren har tre punkter där den låser mot dörrkarmen, jämfört med en punkt idag (oräknat eventuellt överlås).

Läs mer om dörrtypen här

Alla medlemmar har fått en beställningsblankett för dörrar och eventuella tillval. Den är obligatorisk att fylla i och lämna in enligt anvisning, senast den 20 mars. Inget går att beställa, lägga till eller ändra efter detta datum.

Den ska lämnas in av alla oavsett om man önskar tillval eller ej, eftersom vi vill veta att du har gjort ett aktivt val. Skulle du trots allt inte göra ett aktivt val, så får du den standarddörr som styrelsen har beställt.

Tillvalsblankett

Eventuell innerdörr tas bort

Om du idag har en innerdörr tillsammans med din ytterdörr, kommer innerdörren att tas bort. Det kan dock synas var gångjärnen har suttit, eftersom fogmassans nyans kan skilja sig något från dörrfodrets. Det rör sig om en liten yta, och är något som respektive lägenhetsinnehavare själv får hantera, om denne anser att det behövs.

 

Dörrbytet planeras att starta v. 18, i början av maj, och beräknas ta 2-3 veckor

Entreprenören, är Secor AB, som ägs av Daloc AB, som levererar dörrarna.

Ungefär fem-sex arbetsdagar innan Secor besöker din lägenhet kommer ni att få information direkt i brevlådan om vilken tid de kommer.

Montörerna kommer att arbeta måndag – fredag från ca kl 07.00 till ca kl 18.00, som längst. De kommer inte att utföra bullriga arbeten före kl 07.00 eller efter 17.00. Dörrbytet beräknas ta ca 2–4 timmar per lägenhet. Montörerna kommer att grovstäda efter sig, medan hyresgästen finstädar.

 • Innan dörren monteras ska alla kläder och liknande plockas bort inom ett område av cirka 1,5 m från lägenhetsdörren.
 • När arbetena utförs måste lägenheterna vara tillgängliga, antingen via någon som är hemma, eller att nyckel lämnas till Tomas Zeljko, Skäpplandsgatan nr 13, i ett tydligt namnat kuvert. Alltså ingen frånvaro med låst extralås under denna tidpunkt!

 

Kontaktpersoner:

Tomas Zeljko 0735-355545, föreningens representant, eller Micael Avenstam ifrån Secor 0725-623030

Glöm inte att kontakta ditt försäkringsbolag för eventuell premiesänkning.

Lägenhetsprojektet

uteill Ombyggnadsprojektet fortlöper enligt plan och beräknas vara avslutat den sista april. Till dags dato (feb 2016) har 6 av de 8 lägenheterna sålts. Inflyttningsdatum för de nya lägenheterna är satt till 16 maj. Det har varit vissa störningar gällande bl.a. vatten, avlopp och el och vi uppskattar ert tålamod gällande detta. Styrelsen valde att i samband med ombyggnaden dränera huset och att byta vatten- och avloppsledningarna på källar- och bottenplan. Dessa underhållsåtgärder hade vi varit tvungna att genomföra ändå inom de närmaste åren. Det är viktigt att underhålla ett hus kontinuerligt och styrelsen arbetar utifrån vår underhållsplan.

Akut felanmälan

From 1 februari byter HSB firma för hantering av akut felanmälan från SOS Alarm till Securitas. Det innebär att from februari skall akut felanmälan utanför kontorstid göras till Securitas på 010 – 470 55 98.

Nya lägenheter till försäljning!

Uteplatser
Vi säljer nu åtta nyproducerade lägenheter i vår bostadsrättsförening på Skäpplandsgatan i Högsbo!

Lägenheterna ligger ute till försäljning hos Skandiamäklarna och inflyttning är planerad till 16 maj 2016.
Vi har nu (feb 2016) sålt 6 av lägenheterna:
G:Projekt�1_BRFBRF Skäpplandsgatan 13-1714002 - Lägenheter p

Här bor du i ett nytt boende med buss- och spårvagnskommunikationer bara runt hörnet. Änggårdsbergens naturreservat, Botaniska trädgården och Slottsskogen ligger på gångavstånd och du har nära till badplatser vid havet och Linnéstadens restauranger och kaféer.

Läs mer på Skandiamäklarnas hemsida!

 

Föreningens medlemmar har beslutat att bygga lägenheter i lokalen

Under extrastämman den 24 juni, beslutade föreningens medlemmar enhälligt att bygga bostadsrättslägenheter i bottenplanets lokaler. 42 medlemmar/medlemslägenheter deltog med sin röst under mötet.

Medlemmarna beslutade också, med en klar majoritet, att bygga en övernattningslägenhet, ett styrelserum samt en extra lägenhet i bottenplanets norra gavel. Det alternativa förslaget, som fick åtta röster, var att bygga en föreningslokal istället för en extra lägenhet.

Föreningen söker nu en ändring av vårt beviljade bygglov för att justera ritningarna så att lokalen kan inrymma ytterligare en lägenhet. Beviljandet beräknas gå snabbt, men medlemmarna gav under extrastämman styrelsen mandat att besluta om att genomföra byggnation enligt tidigare beviljat bygglov (med föreningslokal), om styrelsen bedömer att arbetet med med lokalprojekteringen kan dra ut på tiden eller helt stanna av, med anledning av att ritningarna justerats.

Kvällens tredje och sista beslut om förädling av vår fastighet, rörde lägenhetsdörrarna, och medlemmarna beslutade att ytterdörrarna ska bytas i hela i huset, finansierat av föreningen,när styrelsen bedömer att kassaflöde och ekonomi tillåter (med avseende på projekteringen av de nya lägenheterna).

Protokoll extra stämma 2015.

Det var verkligen roligt att se så många på plats, för att bestämma i denna viktiga fråga! 

Styrelsen kommer nu att skriva avtal med en byggare och efter sommaren påbörjas arbetet. Den totala byggtiden beräknas då till omkring sju månader. Så fort dessa detaljer blir klara, återkommer vi med mer information.

Underlaget till stämman och besluten finns här.