Handlingar till årsstämman

 

 

Handlingar till årsstämman finns nedan.

Åresredovisning

Punkt 15 Förslag till styrelse

Punkt 18 Renovering källare Punkt 18 Underhållsplan

Punkt 19 beslut om ändring av andelstal docx

Justerad lägenhetsförteckning i procent 2 Justerad lägenhetsförteckning i procent Justerad lägenhetsförteckning Justerad lägenhetsförteckning 2

Punkt 20 Ändrad tomträttsavgäld

Punkt 21 Uthyrning i andra hand

Punkt 22 Motion 1 Motion 2

Ingen höjning av avgifter under 2018

Styrelsen har fattat beslut om att inte höja avgifterna för medlemmarna i föreningen under 2018.

Vår ekonomi är stabil, och föreningen har efter avsättning till underhållsfond ett betryggande positivt kassaflöde, vilket kan användas för till exempel underhåll eller avbetalning på lån.

Container 10-12 november

Den 10-12 november står en container utanför huset. Passa på att rensa i förråd och bli av med saker som står och samlar damm.
Om du har saker i gott skick som du vill bli av med, som andra kan ha nytta av, kontakta Rescue mission 031-401410, 0739-736471, www.rescuemissionsweden.se

Planerat underhåll 2018

Under vintern och resten av 2018 väntar endast mindre underhåll av fastigheten. Tvättstugan får ytterligare maskin, om det behovet uppstår, och vi kommer enligt plan att göra en injustering av vissa värmeelement och renovera sopsugen. Vi kommer också att genomföra besiktning och underhåll av badrumsfönster.

Ny tvättmaskin

I september installerades en ny tvättmaskin i tvättstugan. Vi fortsätter att installera nya maskiner i takt med att de gamla slits ut, eftersom större reparationer av gamla maskiner blir mer kostsamt i längden.

Parkering

Medan Familjebostäder renoverar sin fastighet behöver de ha tillgång till parkeringsplatserna intill deras hus. Det är inte tillåtet för oss eller andra i området att parkera på andra platser än den man själv betalar för. Det är viktigt att detta följs, eftersom det annars kan bli trångt och besvärligt att komma fram i området.

Container 18-20 augusti

 

18-20 augusti står en container på husets baksida.

OBS Har du saker i gott skick som du vill bli av med, som andra kan ha nytta av, kontakta RESCUE MISSION 031-401410, 0739-736471
www.rescuemissionsweden.se

Nästa tillfälle är 10-12 november

Vår bergvärmeanläggning är Sveriges största – nu kan du se den från insidan!

Nu invigs Panncentralen Frölundaborgs nya och unika bergvärmeanläggning. Byggnaden har funnits i snart sextio år, men energikällorna har gått från olja, spillvärme från Pripps bryggerier, till fjärrvärme och nu till bergvärme. Utrustningen i panncentralen har uppgraderats, anpassats och moderniserats i samband med detta.

Anläggningen är Sveriges största bergvärmeanläggning för bostäder och kommer att försörja 2200 hushåll med värme. Genom den minskar vi koldioxidutsläpp med 78 procent vad gäller uppvärmning av våra fastigheter.
Brf Skäpplandsgatan och de andra fastighetsägarna i området beslutade för något år sedan att tillsammans bygga denna anläggning, och gå över från fjärrvärme till bergvärme. Drygt 150 borrhål har borrats, vart och ett omkring 300 meter djupt.

Du som boende har nu en unik möjlighet att se anläggningen från insidan.

Torsdag den 8 juni 2017 klockan 14–18, vid Panncentralen på Marklandsgatan 23, visar vi upp anläggningen och bjuder på fika.

PROGRAM 8 juni 2017

  • Kl 14–18
  • Utställning för boende i föreningen
    Boende i medlemsföretagens fastigheter är välkomna att titta på vår gemensamma bergvärmeanläggning.
  • Medverkande företag ställer ut framför anläggningen och vi bjuder på fika. Den som vill får gärna komma in i anläggningen och titta!

Viktig information om badrumsfönster

Styrelsen planerar att genomföra besiktning och eventuellt service av samtliga badrumsfönster, utom i nyproducerade lägenheter. Detta görs för att få en bättre bild av fönstrens hållfasthet och skick.
I väntan på att vi vet vad denna besiktning visar, är det inte tillåtet att ställa sitt badrumsfönster helt öppet, för att till exempel putsa fönstret. Det är ok att ha fönstret öppet, men inte att lossa säkerhetsspärren och öppna mer så.
Besiktningen, och styrelsens anmodan att inte öppna detta fönster ”över spärren”, görs eftersom ett badrumsfönster tidigare givit vika i helt öppet läge och i kraftig vind, och styrelsen vill vara säker på att fönstren är i gott skick.