Övergripande dokument

Det som styr föreningens arbete är i första hand stadgarna. Det är styrelsens roll att se till att huset förvaltas på bästa sätt och att stadgarna följs.

I arbetet är också föreningens ekonomiska plan och underhållsplan viktiga dokument.

Protokoll från årsstämmor

Årsredovisningar

Rulla till toppen
BRF Skäpplandsgatan 13-17