Hyra ut i andra hand

nyckelmont

När du hyr ut lägenheten i andra hand betyder det att du avtalar med någon annan om att bo i hela din lägenheten under en begränsad period.

Ska du hyra ut din lägenhet i andra hand behöver du ha tillstånd från din hyresvärd, alltså bostadsrättsföreningen och dess styrelse.

Tillstånd ges för upp till ett år i taget och ifall man har beaktansvärda skäl.

Beaktansvärda skäl kan vara, till exempel:

  • Utlandsvistelse
  • Sambo på prov
  • Att bostadsrättshavaren är intagen på långvård eller annat boende pga. ålder eller sjukdom
  • Tillfälligt arbete eller studier på ort bortom pendlingsavstånd

Du kan också, som huvudregel, hyra ut din lägenhet på kort tid utan beaktansvärda skäl. Med kort tid åsyftas en period som är kortare än en månad. Detta kommer dock bara godkännas högst två gånger per år per lägenhet. Samma regler som för vanlig andrahandsuthyrning gäller, du måste alltså ansökan om att få hyra ut.

Vid uthyrning ska ett belopp betalas till föreningen

Om du får lov att hyra ut din lägenhet, med beaktansvärda skäl eller på kort tid, ska du betala in 10% av hyresbeloppet till föreningen. Dock högst sammanlagt 10% av ett prisbasbelopp per år. Summan ska betalas in i samband med att uthyrningen påbörjas. Summan betalas in till föreningens konto hos SBC. Uppge namn, lägenhetsnummer och uthyrning vid överföringen. Om du inte har kontonumret kontakta SBC.

Exempel på hur avgiften beräknas:

en vecka 1000 kr i uthyrningskostnad x 10% = 100 kr.
ett år 5000 kr månaden x 10 = 50 000. 50 000/10% = 5000. Dock prisbasbeloppsregeln = 4730.

Tecknande av avtal

För att ansöka om att hyra ut din lägenhet i andra hand fyller du i en ansökan om andrahandsuthyrning (Ansökan om andrahandsuthyrning hyresrätt, pdf). Ansökan skickas till styrelsen (information om kontaktuppgifter).

Med ansökan ska du skicka in det tänkta andrahandsavtalet. Du ansvarar själv för att ta fram andrahandsavtalet.

Vad ansvarar jag för när min lägenhet är uthyrd i andra hand?

Om du hyr ut din lägenhet är det du som är ansvarig för allt som rör din lägenhet gentemot din hyresvärd. Det gäller alltså oavsett vad som händer och om det är någon annan än du som orsakat eventuella skador. Det är självklart också du som ansvarar för att hyran betalas som den ska.

Tänk på att:

  • hålla hyresvärden informerad om din bostadsadress/kontaktinformation
  • informera andrahandshyresgästen om gällande ordningsregler i fastigheten
  • se till att din andrahandshyresgäst har en hemförsäkring under uthyrningsperioden
  • försäkra dig om att andrahandshyresgästen förbinder sig att solidariskt med dig svara för de ekonomiska förpliktelserna enligt förstahandshyresavtalet.
  • ett andrahandshyresavtal skall uppvisas för hyresvärden
  • du inte får klistra upp andrahandshyresgästens namn på på port- och trappregister, fastighetsboxar, lägenhetsdörrar och annat – Använd istället c/o-adress!

Värt att veta

När vi godkänner din andrahandsuthyrning innebär det inte att något hyresförhållande uppkommer mellan bostadsrättsföreningen och andrahandshyresgästen. Om du säger upp lägenheten, måste andrahandshyresgästen flytta. Andrahandshyresgästen har alltså ingen rätt att ta över förstahandshyreskontraktet.