Parkeringsplatser

 • Medlemmar och hyresgäster i Brf Skäpplandsgatan 13-17 har förtur till föreningens parkeringsplatser
 • I mån av plats kan utomstående hyra parkeringsplats, dock ej plats med elstolpe
 • Uppstår kö sägs i första hand utomståendes kontrakt upp, i andra hand kontrakt som innehas av lägenhetsinnehavare i huset med fler än ett kontrakt. Kontrakten sägs upp i tidsordning enligt principen sist in först ut.
 • Man får hyra mer än en plats bara om det finns lediga platser.
 • Det finns två köer, en till plats med elstolpe och en utan elstolpe
 • Bara medlemmar och hyresgäster kan stå i kö
 • Ny köande placeras sist i den eller de köer de vill finnas med i
 • Köande erbjuds lediga platser i turordning
 • Köande som står först i tur har rätt att tacka nej till erbjudande om p-plats en gång utan att förlora sin plats i kön. Därefter mister den köande sin plats och placeras sist i kön (om önskemål att kvarstå i kö föreligger)
 • Överlåtelser vid försäljning av bostadsrätt medges inte.
 • Andrahandsuthyrning är inte tillåten utan föreningens medgivande, enbart vid mycket speciella omständigheter (se under andrahandsupplåtelse).
 • Det saknas besittningsskydd för den som hyr parkeringsplats, och en parkeringsplats kan sägas upp på grunder som styrelsen bedömer rimliga.

Ansökan

Ansökan skickas till styrelsen, info@brfskapplandsgatan.se

Uppsägning

Normalt gäller 3 månaders ömsesidig uppsägning.

Parkeringsövervakning

Om din parkeringsplats används av någon obehörig ska du ringa till Q-Park (0771-96 90 00).