Parkeringsplatser

 • Medlemmar och hyresgäster i Brf Skäpplandsgatan 13-17 har förtur till föreningens parkeringsplatser
 • I mån av plats kan utomstående hyra parkeringsplats, dock ej plats med elstolpe
 • Uppstår kö sägs i första hand utomståendes kontrakt upp, i andra hand kontrakt som innehas av lägenhetsinnehavare i huset med fler än ett kontrakt. Kontrakten sägs upp i tidsordning enligt principen sist in först ut.
 • Man får hyra mer än en plats bara om det finns lediga platser.
 • Det finns två köer, en till plats med elstolpe (laddstolpe och motorvärmaruttag) och en utan elstolpe.
 • Bara medlemmar och hyresgäster kan stå i kö
 • Ny köande placeras sist i den eller de köer de vill finnas med i
 • Köande erbjuds lediga platser i turordning
 • Köande med bil som kommer nyttja laddstolpar kommer ha förtur i kön till dessa.
 • Köande som står först i tur har rätt att tacka nej till erbjudande om p-plats en gång utan att förlora sin plats i kön. Därefter mister den köande sin plats och placeras sist i kön (om önskemål att kvarstå i kö föreligger)
 • Överlåtelser vid försäljning av bostadsrätt medges inte.
 • Andrahandsuthyrning är inte tillåten utan föreningens medgivande, enbart vid mycket speciella omständigheter (se under andrahandsupplåtelse).
 • Det saknas besittningsskydd för den som hyr parkeringsplats, och en parkeringsplats kan sägas upp på grunder som styrelsen bedömer rimliga.

Ansökan

Ansökan skickas till styrelsen, info@brfskapplandsgatan.se

Uppsägning

Normalt gäller 3 månaders ömsesidig uppsägning.

Parkeringsövervakning

Om din parkeringsplats används av någon obehörig ska du ringa till Q-Park (0771-96 90 00).

Laddstolpar

För att komma igång med att använda laddstolpar så anmäler du intresse till föreningen för att få en kod till våran App och följer nedan lathund för att installera appen och komma igång med kontot.

Lathund – skapa konto

Rulla till toppen
BRF Skäpplandsgatan 13-17