Felanmälan och frågor om hyror

Felanmälan

SBC, kontorstid 07.00-21.00, vardagar på telnr: 0771-722 722 eller via hemsida: www.sbc.se/felanmalan

Vid akuta jourärenden, utanför kontorstid, ring Låsinväst på telnr: 031-80 24 24

Frågor om din hyra

Kontakta SBC, se www.sbc.se.