Andrahandsupplåtelse

 

När du upplåter lägenheten i andra hand betyder det att du avtalar med någon annan om att bo i hela din lägenheten under en begränsad period.

När du vill upplåta din bostadsrätt i andrahand krävs styrelsens godkännande, annars kan rätten till din bostadsrätt förverkas.

För att få styrelsens godkännande fyller du i nedanstående blankett och skickar till styrelsen (Ansökan om överlåtelse i andrahand, pdf) – se kontaktinformation på styrelsens sida.

Styrelsen beviljar i regel för ett år i taget.

Beaktansvärda skäl kan vara, till exempel:

  • Utlandsvistelse
  • Sambo på prov
  • Att bostadsrättshavaren är intagen på långvård eller annat boende pga. ålder eller sjukdom
  • Tillfälligt arbete eller studier på ort bortom pendlingsavstånd

Du kan också, som huvudregel, upplåta din lägenhet på kort tid utan beaktansvärda skäl. Med kort tid åsyftas en period som är kortare än en månad. Detta kommer dock bara godkännas högst två gånger per år per lägenhet. Samma regler som för vanlig andrahandsuthyrning gäller, du måste alltså ansökan om att få hyra ut.

Vid uthyrning ska ett belopp betalas till föreningen

Om du får lov att upplåta din lägenhet, med beaktansvärda skäl eller på kort tid, ska du betala in 10% av hyresbeloppet till föreningen. Beloppet räknas ut utifrån den sammalanlagda uthyrningsperioden. Dock högst sammanlagt 10% av ett prisbasbelopp per år (49 300 kr för 2022). Summan ska betalas in i samband med att uthyrningen påbörjas. Summan betalas in till föreningens konto hos SBC. Uppge namn, lägenhetsnummer och uthyrning vid överföringen. Om du inte har kontonumret, kontakta SBC.

Till ansökan om uthyrning ska du skicka in avtalet som du tecknat med hyresgästen.

Exempel på hur avgiften beräknas:

en vecka 1000 kr i uthyrningskostnad x 10% = 100 kr.
ett år 5000 kr månaden x 10 = 50 000. 50 000/10% = 5000. Dock prisbasbeloppsregeln = 4930.

Vad ansvarar jag för när min lägenhet upplåtes i andra hand?

Om du hyr ut eller upplåter din lägenhet är det du som är ansvarig för allt som rör din lägenhet gentemot din hyresvärd. Det gäller alltså oavsett vad som händer och om det är någon annan än du som orsakat eventuella skador. Det är självklart också du som ansvarar för att avgiften betalas som den ska.

Tänk på att:

  • hålla hyresvärden informerad om din bostadsadress/kontaktinformation
  • informera andrahandshyresgästen om gällande ordningsregler i fastigheten
  • se till att din andrahandshyresgäst har en hemförsäkring under uthyrningsperioden
  • du inte får klistra upp andrahandshyresgästens namn på på port- och trappregister fastighetsboxar, lägenhetsdörrar och annat – använd istället c/o-adress
Rulla till toppen
BRF Skäpplandsgatan 13-17