Renovering i din lägenhet

Mindre förändringar

Mindre förändringar får göras i lägenheten. Du får till exempel lägga nya golv, sätta upp nya skåp eller byta ut vitvaror i köket.

Mer omfattande förändringar kräver dock styrelsens tillstånd, till exempel om du vill ta ner en vägg, eller dra nya rör i kök och badrum. Ibland kan det också behövas bygganmälan för att utföra vissa åtgärder i lägenheten.

Kontakta alltid styrelsen innan du sätter igång. Tänk också på att ta hänsyn till de omkringboende när du utför bullerstörande arbeten i lägenheten. Dessa bör i första hand utföras under dagtid (vardagar 08.00-17.00, helger 11-17).

Tänk på

Om du byter fläkt i köket ska det vara en kolfilterfläkt. Ansluter du en fläkt till ventilationen slår du ut fastighetens ventilationssystem. Du får inte täppa för öppningar för ventilation i lägenheten.

All renovering av badrum måste göras fackmannamässigt med ordentlig fuktspärr.

Styrelsen ska alltid informeras om arbeten som innebär en förändring av vattenledningar i kök och badrum.

Vid byte av parkett måste sanden under golvet behållas eller ersättas med annan ljuddämpande isolering.

Det är ditt ansvar att resultatet av arbeten du utfört eller beställt inte riskerar fastighetens skick.

Renovering av kök och badrum

För att du ska få renovera kök och badrum krävs att styrelsen är informerad och att du bekräftar att du följer de regler som gäller på en särskild blankett. Till blanketten ska en ritning/arbetsbeskrivning följa med.

Blankett för renovering kök och badrum nov 2015 (pdf)

Du ansvarar för att de arbeten som görs utförs på korrekt sätt och enligt föreningens krav, och föreningen kan ställa ekonomiska krav på den som missköter detta.
I vår förening är det särskilt viktigt att vi är noga då det gäller arbeten med vattenledningarna, eftersom de har mycket känsliga legeringar (castolinlödningar, som var det vanliga under den period fastigheten byggdes). Detta måste du informera dina hantverkare om.

Badrum

Renovering av badrum får enbart utföras av företag behöriga inom BKR (Byggkeramikrådet), GVK (Svensk våtrumskontroll) och MVK (Måleribranschens våtrumskontroll).

Rörarbeten på vatten och avlopp får enbart utföras av företag som är ”Säker vatten”-auktoriserade.

Länkar till godkända företag:

För att husets garanti för relining ska gälla krävs att den boende säkerställt att det anlitade företaget följer instruktionen från Tubus System vid byte av golvbrunn/avloppsrör. Detta innebär bland annat röret ska kapas på rätt sätt, rätt typ av brunn användas och att Tubus System anlitas (bokas av medlemmen minst en vecka innan) för att göra en korrekt försegling. Kostnaden för denna försegling tas av föreningen.

Instruktioner från Tubus System (pdf)

Tubus System
Designvägen 3
435 33 Mölnlycke

Distriktschef: Anders Nyström
Tel: 031-69 61 18
Mobil: 0761-15 91 08
anders.nystrom@tubussystem.se
http://www.tubussystem.se

Kök

Arbeten ska utföras fackmannamässigt, och arbeten med vattenledningar kräver ”Säker Vatten”-auktorisation. På skapplandsgatan.se hittar du länkar till certifierade hantverkare.

Kopior av certifikat och garantibevis

För att kunna godkänna en renovering vill styrelsen se kopior av certifikat som motsvarar de arbeten du ska göra i form av målning, golv, kakel och rör- och avloppsarbeten. Dessa ska inlämnas innan arbetet godkänns. När arbetet är avslutat ska garantibevis skickas till styrelsen.

Vattenavstängning

Vid beställning av vattenavstängning ska den tekniska förvaltningen kontaktas i god tid och grannarna informeras. Bostadsrättsinnehavaren faktureras för detta.

Ritningar

Nedanstående är bara är vägledande ritningar och styrelsen måste få in en ansökan när det handlar om åtgärder som berör väggar. Vi vill också göra besök på plats Besök på plats eftersom det kan finnas mindre avvikelser från ritningarna. Det är dock alltid ditt ansvar inte göra någon åtgärd som kan skada en bärande vägg eller huset.

Rödmarkerat är sannolik indikation för bärande väggar och ledningar.

13

 

15

17

13A (vänster)

13B (mitten)

13C (höger)

15A (vänster)

15B (mitten)

15C (höger)

17A (vänster)

17B (mitten)

Rulla till toppen
BRF Skäpplandsgatan 13-17