Ekonomi/underhållsplanering

Föreningen arbetar på ett strukturerat sätt med ekonomin. Inför varje år görs en budget över kommande kostnader och intäkter. Där ingår även en kassaflödesanalys.

För den långsiktiga förvaltningen har vi tagit fram en 11-årsplan där vi kan prognostisera olika scenarier gällande exempelvis ränteutveckling, höjning av avgifter, kostnadsutveckling, med mera

Varje år redovisas resultatet för föregående år i en årsredovisning.

De största kostnaderna är ränte- och driftkostnader där framför allt värme, skötsel/förvaltning och underhåll är de stora posterna. Styrelsen har tagit fram en underhållsplan med olika åtgärder. Planen sträcker sig 20 år framåt och uppdateras årsvis. Målsättningen är att vi skall klara underhållet långsiktigt med medel från vår underhållsfond.

Bättre avtal och fastighetens potential

Föreningens ekonomi är god. Sedan vi tog över fastigheten har vi sänkt kostnader för vissa avtal utan påverkan på kvaliteten. På bottenplan har en lokal under 2015-16 byggts om till 8 bostadsrätter samt styrelserum och ett övernattningsrum. Dessutom äger föreningen ett antal hyresrätter som kommer ombildas till bostadsrätter i takt med att de sägs upp.

 

Rulla till toppen
BRF Skäpplandsgatan 13-17