Mäklarinformation

Här hittar du som mäklare information om föreningen.

Officiellt namn

Bostadsrättsföreningen Skäpplandsgatan 13-17

Föreningen

Föreningen bildades 2012 och tog över ägandet av fastigheten sommaren 2013. Föreningen är en äkta bostadsrättsförening.

Fastighetsbeteckning

Järnbrott 122:2. Föreningen är tomträttsinnehavare och Göteborgs stad fastighetsägare.

Föreningens adress

8154 Brf Skäpplandsgatan 13-17
c/o SBC
Box 226
851 04 Sundsvall

Fakturaadress

8154 Brf Skäpplandsgatan 13-17
c/o SBC
Box 5
851 04 Sundsvall

Organisationsnummer

769625-6721

Teknisk förvaltning, skötsel

Förutom att SBC sköter huset (städning, tvättstugor, med mera) och tar hand om gården, har medlemmar möjlighet att ringa SBC:s jour och köpa deras tjänster.

Ekonomisk och administrativ förvaltning

SBC

Kundtjänst
Måndag-fredag 07.00-21.00
Telefon: 0771-722 722
E-post: kundtjanst@sbc.se

Lägenhetsregister och mäklarbilder

Lägenhetsregister finns hos SBC som sköter den ekonomiska och administrativa förvaltningen. Hos SBC finns uppgifter om bland annat:

 • Aktuella ägare och ägarandel
 • Andelstal och yta enligt ekonomisk plan
 • Årsavgift
 • Pantsättning

Övergripande dokument

Vi har samlat föreningens övergripande dokument på en sida:

Föreningens övergripande dokument

Pantförskrivningar

Pantförskrivningar hanteras av föreningens ekonomiska förvaltare, SBC. Kontaktuppgifter, se ovan.
Pantbrev skickas till föreningens adress (se ovan).
En pantsättningsavgift på 1 procent av prisbasbeloppet tas ut av pantsättaren.
Vid frågor, kontakta SBC (se ovan).

Överlåtelseavtal och överlåtelseavgift

Skickas till föreningens adress (se ovan).
En överlåtelseavgift på 2,5 procent av prisbasbeloppet tas ut av köparen.
Vid frågor, kontakta SBC (se ovan).

Ansökan om medlemskap och utträde

Ansökan medlemskap
Ansökan om medlemskap skickas till föreningens adress (se ovan). För att skynda på hanteringen av ansökan bör upplysning från UC eller liknande bifogas.

Utträde sker automatiskt när man inte längre innehar sin lägenhet.

Avgift

Avgiften betalas per månad. Möjlighet till autogiro finns.

Medel för reparationer och avsättning till underhållsfond

Föreningen avsatte vid sin tillblivelse fyra miljoner kronor för reparationer under de kommande tio åren. Detta gjordes utöver de pengar som varje år sätts av till underhåll.

Fastigheten

Byggnadsår 1960, 80 lägenheter. Åtta av dessa lägenheter färdigställdes 2016.

Renoveringar

 • Lägenheternas fönster byttes 1998.
 • Fasad mot väster är tilläggsisolerad med plåt 1998.
 • Tvättstugan renoverades 2001.
 • Sopsugen renoverades 2005.
 • Relining avloppsstammar 2009.
 • Balkongerna renoverades och förstorades/inglasades 2015.
 • Nya armaturer i källaren.
 • Husets fasad/grund dränerades 2015.
 • Vatten- och avloppsledningar byttes ut i källar- och bottenplan 2015-2016
 • Trädgården gjordes om och utomhusbelysning installerades på fler platser 2016.
 • Ytterdörrar byttes ut till säkerhetsdörrar 2016.
 • Entréerna målades om 2016, fick ny belysning samt tak utomhus.
 • Nytt system för portlås och telefoner. Säkerhetsdörrar till lägenheterna.
 • Nytt bokningssystem för tvättstugan 2020.
 • Ommålning av källaren 2019-2020.
 • OVK 2020.
 • Underhållsspolning av avloppsstammar 2019.
 • Omfogning av tegelfasad och ny takbeläggning 2020-2021
 • Renovering av hissar 2022
 • Målning av trapphus 2022
 • Hobbyrum skapat i källaren 2022
 • Laddboxar till 13 parkeringsplatser 2023
 • Ny uteplats 2023

Besiktningar, kommande renoveringar och underhållsplan

Den långsiktiga underhållsplanen revideras årligen och föreningen har en fond för renovering och underhåll till vilken görs en årlig avsättning av ytterligare kapital. De viktigaste planerade underhållsåtgärderna under de kommande åren är:

 • 2023 Ny sopsortering för att separera mat- och restavfall
 • 2023 OVK marklägenheter med separat FTX-system

Vatten, värme och el

Fastigheten värms med fjärrvärme. Både fjärrvärme och vatten ingår i avgiften.
Elförbrukning mäts per lägenhet och förbrukningen betalas av medlemmen.

Kabel-tv och bredband

Ansluten till Comhems kabel- och bredbandsnät 250/50 Mbits/s. Från 2021 med fördelaktigt gruppavtal. Läs mer: https://brfskapplandsgatan.se/forvaltning-och-styrelse/tv-bredband-telefoni/

Förråd, cyklar och barnvagnar

Till varje lägenhet hör ett vinds- eller källarförråd.
I källaren finns cykelförråd.
I anslutning till entréerna finns barnvagnsförråd.

Parkering

Föreningen har 44 parkeringsplatser, varav 13 med laddstolpe och 6 med motorvärmare.

Tvättstuga

Sex tvättmaskiner och tre torktumlare, samt tre torkrum.

Bostadsrättstillägg i försäkringen

I fastighetens försäkring ingår också bostadsrättstillägg för föreningens medlemmar. De behöver alltså inte teckna eget bostadsrättstillägg.

Hyresrätter

I huset finns hyresrätter. Föreningen säljer dessa lägenheter som bostadsrätter i takt med att de sägs upp.

Området

Huset ligger mycket centralt, med mycket god tillgång till kollektivtrafik och med en unik närhet till både handel och kaféer i Linnéstaden, Majorna och Frölunda och inte minst till Änggårdens naturreservat, Slottsskogen, Botaniska trädgården och till havet. I området finns flera förskolor, samt grundskolor.

I området finns också en nybyggd lekplats och odlingslotter som lockar boende i hela området.

Mer om området

Bilder för nedladdning

bild (4) 21 (1) bild (2)