Styrelsen

Styrelsen

  • Niclas Nilsson, ordförande
  • Jimmy Bring, kassör
  • Jerker Hamrén, Ledamot & kontakt för nyckelfrågor
  • Ellen Bergbom, Ledamot
  • Charlott Falck, Ledamot

Kontakta styrelsen genom epost: info@brfskapplandsgatan.se, eller postadress:

8154 Brf Skäpplandsgatan 13-17
c/o SBC
Box 226
851 04 Sundsvall

Styrelsen driver också arbetsgrupper: