Felanmälan och frågor om avgifter

Felanmälan

Är det något som inte fungerar i din lägenhet, eller som är trasigt i huset kan du kontakta SBC som sköter huset. Detta gör du enklast genom att logga in på SBC-Hemma.

Det är viktigt att SBC får kännedom om felaktigheter, så att de kan åtgärda dem så snart det går. Gäller åtgärden din egen lägenhet är det du själv som står för kostnaden.

Kontaka SBC, kontorstid 07.00-21.00, vardagar på telnr: 0771-722 722 eller via hemsida: www.sbc.se/felanmalan

Vid akuta jourärenden, utanför kontorstid, ring Låsinväst på telnr: 031-80 24 24

Frågor om din avgift

Kontakta kundtjänst på SBC
Måndag-fredag 07.00-21.00
Telefon: 0771-722 722
E-post: kundtjanst@sbc.se