• Kallelse föreningsstämma 2024

  Tid: Onsdag 15 maj, 2024, kl. 17.30 – 20.00 Plats: Högsbo församlingshem, Bankogatan 61, Göteborg Motioner till stämman: Medlemmar som önskar få ett ärende behandlat vid föreningsstämman ska anmäla detta  senast söndag, 28 april till styrelsen.

 • Buller vid renoveringar

  Vi vill påminna om reglerna som gäller vid renoveringar. Det är viktigt att ta hänsyn till omkringboende när ni utför bullerstörande arbeten i lägenheten. Dessa bör i första hand utföras under dagtid (vardagar 08.00-17.00, helger 11-17).

 • Container 5/4-24

  Styrelsen har beställt en container som kommer ställas ut den 5/4 och hämtas 8/4. Blandat avfall gäller och behöver ni slänga något annat som t.ex farligt avfall hänvisar vi till Högsbo ÅVC. Mvh,Styrelsen

 • Tillägg i parkeringsreglerna

  För att öka intresset för de nya laddstolparna kommer styrelsen att införa förtur i elplatskön till köande med fordon som kommer nyttja laddstolpar. Kön till motorvärmarna och platser utan el blir oberörda av detta. Se regler här. Mvh,Styrelsen

 • Renovering av uteplats

  Renoveringen av uteplatsen kommer påbörjas Mån vecka 32. Under byggnationen kommer det inte vara möjligt att bruka eller leka uteplatsen. Detta arbete beräknas vara klart under Augusti månad.Under hösten kommer även planteringarna att ses över. Mvh,Styrelsen

 • Installation av avfallsbehållare

  Med hänsyn av det kommande lagkravet på att sortera ut matavfall pågår det just nu i styrelsen arbete med att förbereda för avfallsbehållare liknande den variant som Familjebostäder nyligen installerade på Skäpplandsgatan 7-11. Efter samtal med handläggare på Göteborgs Stads avdelning för kretslopp och vatten har vi tyvärr ingen möjlighet att installera avfallsbehållare i våra…

Nyheter