Renovering av uteplats

Renoveringen av uteplatsen kommer påbörjas Mån vecka 32. Under byggnationen kommer det inte vara möjligt att bruka eller leka uteplatsen. Detta arbete beräknas vara klart under Augusti månad.
Under hösten kommer även planteringarna att ses över.

Mvh,
Styrelsen

Installation av avfallsbehållare

Med hänsyn av det kommande lagkravet på att sortera ut matavfall pågår det just nu i styrelsen arbete med att förbereda för avfallsbehållare liknande den variant som Familjebostäder nyligen installerade på Skäpplandsgatan 7-11.

Efter samtal med handläggare på Göteborgs Stads avdelning för kretslopp och vatten har vi tyvärr ingen möjlighet att installera avfallsbehållare i våra befintliga sopnedkast, utan vi måste installera dem på baksidan och ta en eller två parkeringsplatser i anspråk.

Start för installationen är inte beslutat då det fortfarande pågår en process att ta in offerter samt att söka bygglov. Styrelsens avsikt är att arbetet med att installera markbehållare skall påbörjas efter sommaren, från slutet augusti till slutet september.

Vi i styrelsen har i samspråk med tjänstemännen på Kretslopp och vatten kommit fram till två förslag för installation av markbehållare som medlemmarna nu får ta ställning till. Röstlappar kommer läggas i era brevlådor under vecka 21.

Lämna era svar i styrelsens brevlåda senast söndag 11/6.

Uppdaterade tvättider

Det har inkommit önskemål om förlängda tvättider på kvällen, styrelsen kommer nu att ändra tvättiden från 17-20 till 17-21 plus en timme tork under en prövoperiod. Detta för att vi inte har full insikt i ljudvolym och eventuell störning detta kan komma att medföra. Vi önskar därför att ni som bor i anslutning till tvättstugan inkommer med återkoppling angående om detta är något som stör på kvällarna. Om ingen återkoppling sker kommer tiden fortsatt att vara t.om 21.

Mvh,
Styrelsen

Laddboxar

Styrelsen har beslutat att byta ut motorvärmarna i buskagelängan mot laddboxar, detta bekostas till 50% av bidrag från Naturvårdsverket. Vi kommer även att söka bidrag för platserna vid muren men väljer att inte utnyttja detta än. Laddboxarna kommer även att fungera med motorvärmare via adapter om man vill fortsätta använda detta. Elförbrukningen kommer att debiteras användaren, mer info om hur allting praktiskt fungerar kommer framåt.

Arbetet med detta kommer starta vecka 18.

Mvh,
Styrelsen

Intresseanmälan inglasning av balkong

Det har inkommit intresse till Styrelsen att man vill glasa in sin balkong. Styrelsen har varit i kontakt med Alnova som utför arbetet och tagit reda på bygglovskostnader. Bygglovskostnaden betalas av varje enskild lägenhet och priset för inglasningen blir billigare ju fler man är. Är det få som är intresserade ser kostnaden ut att landa på 40-50 000kr. Är man intresserad av detta så maila erat intresse till info@brfskapplandsgatan.se så gör vi en sammanställning innan vi går vidare.

Mvh,
Styrelsen

Inbrott i källaren 3/3-23

Natten till fredag vid ca 04.00 hade vi inbrott i källaren. Två cyklar verkar ha blivit stulna men se gärna över om ni saknar något. Händelsen har polisanmälts och har diarienummer:5000-K255222-23

Mvh,
Styrelsen

Uppdaterade tvättstugeregler

I och med stigande elpriser och krav på miljömedvetenhet har styrelsen beslutat att begränsa antalet tvättider man har möjlighet att boka till 3st per vecka. Det går fortfarande att ha två aktiva bokningar i gång samtidigt. Detta börjar gälla 1/3-23.

Mvh,
Styrelsen

Målning av trapphus

Nu när hissbytet är färdigt kommer vi att påbörja en uppfräschning av våra trapphus. Måndagen 9/1 kommer vi påbörja måleriarbeten av väggar, tak och handräcken. Arbetena beräknas vara klara i slutet av Februari.

Mvh,
Styrelsen

Grovsoprummet stängt

Grovsoprummet har nu stängts och inga sopor får nu slängas i detta utrymme. Rummet kommer göras om till ett förvaringsutrymme för våran utemiljö. Som ersättning för grovsoprummet är en container beställd till 14/4-17/4.

Mvh,
Styrelsen