Sophantering och återvinning

 

Hushållssopor slängs i sopnedkast, i väl försluten påse. Tänk på att inte kasta föremål, som kan orsaka stopp, till exempel pizzakartonger.

Obs – möbler, hushållsmaskiner, elektronik, kemikalier, batterier och återvinningsavfall tar du själv till återvinningscentral/-plats, miljöstation, eller lämnar till Farligt Avfall-bilen.

Du har rätt till sex fria besök per år på återvinningscentral. ÅVC-kort hämtas gratis. Har du stora mängder grovsopor (till exempel i samband med flytt eller renovering) får du själv ta dessa till återvinningscentral.

  • Högsbo Återvinningscentral, A Odhners Gata 19, tel 031-3682700.
  • Kretsloppsparken Alelyckan, Lärjegatan 12, tel 031-3682700, Östra Göteborg.
  • Återbruket, Lärjegatan 12, tel 031-3682700, Östra Göteborg.

Återvinning

Avfall för återvinning – t ex glas, plast, metall, batterier, tidningar, pappersförpackningar – lämnas till återvinningsplats (till exempel vid Högsbogatan/Skäpplandsgatan eller Statoil-Marklandsgatan).

Länkar

Se vidare information om återvinningsplatser, -centraler, miljöstationer, samt Farligt Avfall-bilens turlista för Göteborgs Stad. (Se hemsida www.goteborg.se Klicka på länken, välj sedan: Miljö & Hälsa – Leva miljövänligt – Avfall och återvinning – Här lämnar du avfall).

Föreningen förbehåller sig rätten att debitera medlem/boende som inte följer föreningens regler för sophantering.