Arbetsgrupp gård/trivsel

För att vi ska få ett hus vi trivs så bra som möjligt i, finns en arbetsgrupp som tar fram idéer och förslag till åtgärder för ett bättre hus.

Dessa åtgärder kan handla allt om att arbeta med utomhusbelysning, entréer, gård och gemensamma ytor. De kan också handla om att skapa tillfällen för de boende att träffas.

Alla som bor i huset kan delta i denna arbetsgrupp, men man kan också nöja sig med att skicka in sina idéer till gruppen via info@brfskapplandsgatan.se.