Pantsättningsavgift, därför tas den ut

På de avier Fastighetspartner har skickat ut till medlemmarna i BRF Skäpplandsgatan finns en pantsättningsavgift på 445 kr med. Att denna avgift tas ut beror på att det finns en kostnad för hanteringen av alla medlemmars pantbrev. Denna hantering har Fastighetspartner hand om och det är de som får ta del av avgiften som ersättning för sitt nedlagda arbete.

Pantsättningsavgiften är en engångsavgift som tas ut när du tar ett lån på din lägenhet. Tar du ytterligare lån på din lägenhet tas ytterligare pantsättningsavgifter ut.

Avgiften tas ut med stöd av föreningens stadgar. I stadgarna anges att en pantsättningsavgift ska tas ut av pantsättaren och den ska uppgå till en procent av prisbasbeloppet. Detta är praxis för bostadsrättsföreningar.