Installation av avfallsbehållare

Med hänsyn av det kommande lagkravet på att sortera ut matavfall pågår det just nu i styrelsen arbete med att förbereda för avfallsbehållare liknande den variant som Familjebostäder nyligen installerade på Skäpplandsgatan 7-11.

Efter samtal med handläggare på Göteborgs Stads avdelning för kretslopp och vatten har vi tyvärr ingen möjlighet att installera avfallsbehållare i våra befintliga sopnedkast, utan vi måste installera dem på baksidan och ta en eller två parkeringsplatser i anspråk.

Start för installationen är inte beslutat då det fortfarande pågår en process att ta in offerter samt att söka bygglov. Styrelsens avsikt är att arbetet med att installera markbehållare skall påbörjas efter sommaren, från slutet augusti till slutet september.

Vi i styrelsen har i samspråk med tjänstemännen på Kretslopp och vatten kommit fram till två förslag för installation av markbehållare som medlemmarna nu får ta ställning till. Röstlappar kommer läggas i era brevlådor under vecka 21.

Lämna era svar i styrelsens brevlåda senast söndag 11/6.

Grovsoprummet stängt

Grovsoprummet har nu stängts och inga sopor får nu slängas i detta utrymme. Rummet kommer göras om till ett förvaringsutrymme för våran utemiljö. Som ersättning för grovsoprummet är en container beställd till 14/4-17/4.

Mvh,
Styrelsen

Container 18-20 augusti

 

18-20 augusti står en container på husets baksida.

OBS Har du saker i gott skick som du vill bli av med, som andra kan ha nytta av, kontakta RESCUE MISSION 031-401410, 0739-736471
www.rescuemissionsweden.se

Nästa tillfälle är 10-12 november

Containersuccé

Containern som föreningen beställt gav upphov till möten och byten medlemmarna emellan, förutom att vi som bor i huset kunde bli av med sådant vi inte har användning för. Dessutom kunde en stor mängd möbler och prylar skänkas till hjälporganisationer. Tack alla! Vi gör om detta under minst ett tillfälle nästa år.