Sophantering och återvinning

917290_87054790

Hushållssopor slängs i sopnedkast, i väl försluten påse. Tänk på att inte kasta föremål, som kan orsaka stopp, till exempel pizzakartonger.

Container hyrs av föreningen vilket de boende informeras om när det är dags. Dessa används för att slänga grovsopor

Obs – möbler, hushållsmaskiner, elektronik, kemikalier, batterier och återvinningsavfall tar du själv till återvinningscentral/-plats, miljöstation, eller lämnar till Farligt Avfall-bilen.

Du har rätt till sex fria besök per år på återvinningscentral. ÅVC-kort hämtas gratis. Har du stora mängder grovsopor (till exempel i samband med flytt eller renovering) får du själv ta dessa till återvinningscentral.

  • Högsbo Återvinningscentral, A Odhners Gata 19, tel 031-3682700.
  • Kretsloppsparken Alelyckan, Lärjegatan 12, tel 031-3682700, Östra Göteborg.
  • Återbruket, Lärjegatan 12, tel 031-3682700, Östra Göteborg.

Återvinning

Avfall för återvinning – t ex glas, plast, metall, batterier, tidningar, pappersförpackningar – lämnas till återvinningsplats (till exempel vid Högsbogatan/Skäpplandsgatan eller Statoil-Marklandsgatan).

Länkar

Se vidare information om återvinningsplatser, -centraler, miljöstationer, samt Farligt Avfall-bilens turlista för Göteborgs Stad. (Se hemsida www.goteborg.se Klicka på länken, välj sedan: Miljö & Hälsa – Leva miljövänligt – Avfall och återvinning – Här lämnar du avfall).

Föreningen förbehåller sig rätten att debitera medlem/boende som inte följer föreningens regler för sophantering.