Medlemmar

På den här sidan hittar du länkar till information som är bra för dig som hyresgäst att känna till.

Felanmälan

HSB, kontorstid, vardagar tel: 010-442 24 24 eller på www.hsb.se/goteborg.

Vid akuta jourärenden, utanför kontorstid, ring SOS Alarm, tel: 031-334 11 70.

Frågor om din avgift

Clara Persson 031-788 26 02, telefontid 09-12 (www.fastighetspartner.se)