Andrahandsupplåtelse

nyckelmont

När du upplåter lägenheten i andra hand betyder det att du avtalar med någon annan om att bo i hela din lägenheten under en begränsad period.

När du vill upplåta din bostadsrätt i andrahand krävs styrelsens godkännande, annars kan rätten till din bostadsrätt förverkas.

För att få styrelsens godkännande fyller du i nedanstående blankett och skickar till styrelsen (Ansökan om överlåtelse i andrahand, pdf) – se kontaktinformation på styrelsens sida.

Styrelsen beviljar i regel för ett år i taget.

Beaktansvärda skäl kan vara, till exempel:

  • Utlandsvistelse
  • Sambo på prov
  • Att bostadsrättshavaren är intagen på långvård eller annat boende pga. ålder eller sjukdom
  • Tillfälligt arbete eller studier på ort bortom pendlingsavstånd

Vad ansvarar jag för när min lägenhet upplåtes i andra hand?

Om du hyr ut eller upplåter din lägenhet är det du som är ansvarig för allt som rör din lägenhet gentemot din hyresvärd. Det gäller alltså oavsett vad som händer och om det är någon annan än du som orsakat eventuella skador. Det är självklart också du som ansvarar för att avgiften betalas som den ska.

Tänk på att:

  • hålla hyresvärden informerad om din bostadsadress/kontaktinformation
  • informera andrahandshyresgästen om gällande ordningsregler i fastigheten
  • se till att din andrahandshyresgäst har en hemförsäkring under uthyrningsperioden
  • du inte får klistra upp andrahandshyresgästens namn på på port- och trappregister fastighetsboxar, lägenhetsdörrar och annat – använd istället c/o-adress

Läs mer om andrahandsupplåtelse

Hyresnämndens webbsida – http://www.hyresnamnden.se/Hyra-i-andra-hand/Forutsattningar/Specialregler/