Felanmälan och frågor om avgifter

wrench

Felanmälan

Är det något som inte fungerar i din lägenhet, eller som är trasigt i huset kan du kontakta HSB som sköter huset.

Det är viktigt att HSB får kännedom om felaktigheter, så att de kan åtgärda dem så snart det går. Gäller åtgärden din egen lägenhet är det du själv som står för kostnaden.

Kontakt: Kontorstid, vardagar tel: 010-442 24 24 eller på www.hsb.se/goteborg.

Vid akuta jourärenden, utanför kontorstid, ring Securitas, tel: 010-470 55 98

Frågor om din avgift

Kontakta kundtjänst på SBC
Måndag-fredag 07.00-21.00
Telefon: 0771-722 722
E-post: kundtjanst@sbc.se