Årsstämma

Årsstämman hålls årligen någon gång mellan mars och juni. En kallelse går ut två till fyra veckor innan stämman.

På den här sidan kommer kallelsen, dagordningen och handlingar att publiceras. De kommer också att skickas ut till de boende.

Val av ny styrelse

Föreningens valberedning förbereder ett förslag till ny styrelse som ska väljas på stämman. Kontakta valberedningen om du vill vara med i styrelsen.

Motioner

Inför stämman kan du lämna in dina idéer i form av motioner.

Du har fram till den 1 februari på dig att lämna in din motion. I den ska ingå:

  • En beskrivning av vad frågan gäller och bakgrund till den. Ett väl beskrivet ärende ökar chansen att ditt förslag kan antas.
  • Ett förslag till beslut.
  • Ditt namn och ditt lägenhetsnummer.
  • Skicka din motion till info@brfskapplandsgatan.se eller till Brf Skäpplandsgatan 13-17, c/o Fastighetspartner, Falkenbergsgatan 3, 412 85 Göteborg.

Motionerna publiceras på brfskapplandsgatan.se under ”Om föreningen och huset – Årsstämma”. De skickas också med kallelsen till årsstämman, tillsammans med styrelsens rekommendation om ärendets förslag till beslut ska bifallas eller inte.

Inkomna motioner

 –