Styrelsen

Styrelsen

Ledamöter

  • Tomas Zeljko, ordförande
  • Jerker Hamrèn, vice ordförande, kontakt för nyckelfrågor, teknik
  • Erik Axelkrans, kassör
  • Katarina Bergling, sekreterare
  • Sophia Bertilsson

Suppleanter

  • Rikard Fröberg, teknik
  • Kerstin Hamberger, vice sekreterare, administration

Kontakta styrelsen genom Jerker Hamrén, tel 0708-14 29 85. Epost: info@brfskapplandsgatan.se, eller postadress:

Brf Skäpplandsgatan
c/o Fastighetspartner
Vasaplatsen 1
411 26 Göteborg

Styrelsen driver också två arbetsgrupper: