Styrelsen

Styrelsen

Ledamöter

  • David Suomalainen, ordförande
  • Jerker Hamrèn, vice ordförande, kontakt för nyckelfrågor, teknik
  • Olivia Malmberg, kassör
  • Katarina Bergling, sekreterare
  • Erik Leidermark
  • Niklas Wester
  • Niclas Nilsson

Suppleanter

  • Kerstin Hamberger, vice sekreterare, administration

Kontakta styrelsen genom Jerker Hamrén, tel 0708-14 29 85. Epost: info@brfskapplandsgatan.se, eller postadress:

8154 Brf Skäpplandsgatan 13-17
c/o SBC
Box 226
851 04 Sundsvall

Styrelsen driver också två arbetsgrupper: