Styrelsen

Styrelsen

Ledamöter

  • David Suomalainen, ordförande
  • Jerker Hamrèn, kontakt för nyckelfrågor
  • Olivia Malmberg, kassör
  • Katarina Bergling, sekreterare
  • Niklas Wester
  • Niclas Nilsson

Kontakta styrelsen genom epost: info@brfskapplandsgatan.se, eller postadress:

8154 Brf Skäpplandsgatan 13-17
c/o SBC
Box 226
851 04 Sundsvall

Styrelsen driver också två arbetsgrupper: