Föreningen har tillträtt huset

Den 31 juli skrev styrelsen för Bostadsrättsföreningen Skäpplandsgatan 13-17 under köpeavtalet med den förre ägaren Gösta Andersson Byggnads AB, och föreningen tog därmed över ägandet av huset och det ansvar som detta innebär.

Vi som bor i huset, hyresgäster och medlemmar, har från och med nu mycket större möjligheter att påverka hur huset och närmiljön ska vara och utvecklas i framtiden.

För dig som bor i huset som hyresgäst innebär de nya ägarförhållandena inte några större praktiska förändringar, mer än att du betalar hyran till föreningen istället.

För dig som medlem i föreningen innebär det att du har större möjligheter att påverka ditt eget boende, genom att delta i stämmor, styrelsearbete och arbetsgrupper men också genom att du har rätt att förändra din lägenhet på ett annat sätt än du tidigare hade som hyresgäst.

Detta innebär också ett större ansvar: ditt engagemang behövs för att huset ska förvaltas på ett bra sätt, och om du förändrar din lägenhet så sker detta med ett eget ansvar för att inte fastigheten tar skada på något sätt.

Kontakta gärna styrelsen ifall du vill bidra på något sätt eller har frågor.