Nyheter för september

Dags att dra nytta av den tomma lokalen

Under hösten startar vi arbetet med att undersöka hur vi kan använda den lokal som står tom på bottenplan. Vi samlar in alla era synpunkter i en enkät och kommer att bjuda in till möten för vidare diskussioner, och undersöka lokalens tekniska och marknadsmässiga förutsättningar för till exempel boende. Anders Larsson i styrelsen leder arbetsgruppen som ska göra denna analys.

Gård och trivsel, boendedialogen igång

Det finns mängder av små och stora saker vi kan göra för att det ska bli trevligare i och utanför huset. Krukväxter i entrérna? Gym? Hobbyrum? Bridgekvällar? Nymålade trapphus?
En arbetsgrupp har skapats där de boende är välkomna att delta, lämna sina förslag och hjälpa till med att prioritera bland förslagen. Gun Marie Håman från styrelsen leder arbetsgruppen.

Webbplats och pärm

På denna webbplats hittar du ordningsregler för huset, vad som gäller för andrahandsuthyrning, sophantering och hur du felanmäler. Vi kommer också att sammanställa en pärm till varje hushåll med motsvarande information.

Ordningsregler

Husets ordningsregler är beslutade av styrelsen. Alla som bor i huset ska känna till reglerna. Du hittar dem här på vår webbplats eller i den pärm du får senare i höst.

Bättre avtal och sänkta kostnader

När vi tog över huset följde ett antal avtal med för till exempel värme, sophantering och kabelteve. Tendensen hittills är något lägre kostnader än förväntat, delvis på grund av justerade avtal.

Ventilationen i tvättstugan uppgraderad

Torktumlarna har ibland överhettats och slagit av. Detta är nu åtgärdat med bättre ventilation.