Besiktningar klara, underhållsplan färdigställs

Under hösten har balkonger, hissar, el, tak och tvättstuga besiktigats. Besiktningarna har inte visat något alarmerande, tvärtom.

När det gäller balkongerna, som föreningen har avsatt pengar för att renovera, visar undersökningen att balkongerna är i bättre skick än väntat. Provborrningar på de mest utsatta balkongerna samt kemiska analyser har gjorts av konsulter på WSP. Betongen har en god förmåga att hålla korrosionen borta, och därmed behöver sannolikt inga balkonger rivas, även om flera måste repareras och samtliga målas. Kostnader och åtgärder arbetas fram löpande och läggs in i underhållsplanen.

Vidare har tvättstugan undersökts, fått bättre ventilation och godkänts, taket har kontrollerats och får mindre reparationer, elen har besiktigats och det görs mindre ändringar i elinstallationerna främst i källaren. Slutligen har hissarna kontrollerats och godkänts.

I alla dessa undersökningar har styrelsen fått en bättre bild av när saker på kort och lång sikt måste justeras och eventuellt ersättas och detta läggs in i underhållsplanen som nu tas fram.