Budget och avgifter 2014

Budgeten för 2014 är beslutad och den följer den ekonomiska plan som medlemmarna informerades om under köpstämman. Vissa avvikelser finns, vilket gör att resultatet är något mer positivt än prognosen vi hade vid ombildningen. Styrelsen har därför beslutat att senarelägga den ekonomiska planens höjning av avgiften på 2 procent från årets början, till den 1 april 2014 istället.