Nystyrelse och årsredovisning

Årsstämman ägde rum den 24 mars. Ett femtiotal medlemmar kom, representerande ett trettiotal lägenheter.

Under årsstämman beslutades bland annat att godkänna årsredovisningen.

En ny styrelse valdes också:

 • Erik Axelkrans omval 1 år
 • Jerker Hamrèn kvar 1 år
 • Magdalena Helander nyval 2 år
 • Gun-Marie Håman kvar 1 år
 • Kristina Jungbark nyval 2 år
 • Anders Larsson nyval 2 år
 • Tobias Persson nyval 1 år

Till styrelsesuppleant väljs:

 • Tomas Zeljko nyval 1 år

Styrelsen utser posterna inom sig på ett konstituerande möte.

Valberedningen för kommande år utgörs av:

 • Elsa Johnsson
 • Lena Rostberg
 • Kristian Lukacevic

Protokollet i sin helhet publiceras under övergripande dokument

 

Stort tack till alla som kom!