Protokoll från extrastämman

En enig extrastämma beslutade att godkänna förslaget om att bland annat bygga till balkongerna. 42 medlemmar närvarade på plats eller genom ombud.

Styrelsen återkommer med information om när arbetet sätter igång. Om bygglov beviljas enligt plan, väntas arbetet börja under februari/mars.

Protokoll: Extra årsstämma 2014 2