Tillförordnad ordförande

Jerker Hamrén går in som tillförordnad ordförande i styrelsen. Magdalena Helander fortsätter som ledamot till kommande årsstämma.