Extrastämma och informationsmöte om lokalombyggnad – 17 juni/24 juni

Vi som bostadsrättsförening står inför ett av de viktigaste och största besluten vi har att fatta. Därför är det viktigt att du som medlem deltar med din röst på mötet.

I tjugo år har 642 kvadratmeter stått oanvända i vårt hus. Efter att vi som förening köpte huset, har medlemmarna och styrelsen diskuterat vad vi vill göra med ytan och landat i ett förslag med lägenheter och eventuellt andra funktioner. Detta har vi fått bygglov för och det har vi nu också fått in anbud på. Men – Inget formellt beslut är fattat av medlemmarna och föreningen ännu. Det är det beslutet som ska till nu. Beslutet avgör ifall vi bygger eller inte.

Tanken är att lägenheterna ska förstärka vår förenings ekonomi: på kort sikt genom försäljning, på lång sikt genom att vi blir fler som betalar månadsavgift för löpande kostnader och fler som delar på föreningens lån. Vi kan samtidigt passa på att göra en del nödvändiga underhållsåtgärder.

På informationsmötet (den 17 juni) kommer styrelsen och Rotpartner att beskriva projektet samt de förslag som kommer att tas upp för beslut på extrastämman (den 24 juni). Förslagens ekonomiska kalkyler och prognoser kommer också beskrivas.

Det är ytterst viktigt att du som medlem meddelar din åsikt, antingen genom att delta på stämman, eller genom att ordna ett ombud genom fullmakt.

Kallelse till informationsmötet och till stämman kommer skickas ut i början av nästa vecka, troligen måndag den 15 juni. Då delas också information om projektet ut, samt blankett för fullmakt och de regler som gäller för fullmakten.

Varmt välkomna!

Styrelsen

Informationsmöte: 17 juni, kl 18.30. Lokalen, husets baksida ingång från garaget.

Extrastämma: 24 juni, kl 18.30. Axel Dahlströms torg, biblioteket, A-salen.