2016

Gå med i en riktigt bra styrelse!

”Ingen kan väl ha missat vilken fantastisk förvandling huset har genomgått de senaste åren: ekonomin har stärkts, utemiljön är ett rejält lyft och huset i sig är bättre omhändertaget än någonsin. Det kan vi tacka en kompetent styrelse för, men också väldigt trevliga och kloka medlemmar i föreningen, som stöttar styrelsen på olika sätt; med […]

Motioner till årsstämman

Inför stämman kan du lämna in dina idéer till hur föreningen och vårt boende ska utvecklas. Du har fram till den 1 februari på dig att lämna in din motion. I den ska ingå: En beskrivning av vad frågan gäller och bakgrund till den. Ett väl beskrivet ärende ökar chansen att ditt förslag kan antas

Höjning av avgifter

I föreningens ekonomiska plan anges att avgifterna kan höjas årligen, med två procent, för en hållbar ekonomi i föreningen. En höjning på två procent kommer att gälla från den 1 januari 2017. I våras kunde avgiften dock sänkas – detta som ett resultat av att projektet med att konvertera vår tomma lokalyta till bostäder gått

Ta en titt på rummet den 1 november, kl 18-19

Nu kan du börja använda övernattningsrummet Från och med den 1 november går övernattningsrummet att hyra. Kostnaden är 150 kr per dygn, och man kan hyra det i max fem dagar i taget. Mer information om hur du går tillväga Ta en titt på rummet den 1 november, kl 18-19 Är du nyfiken på hur

Dags att välja tillval – passersystem på gång

Det planerade passersystemet ligger för godkännande hos länsstyrelsen. Förhoppningen är att installation kan ske innan årsskiftet. Passersystemet visas för de som är intresserade. Sista tillfället är torsdag 20 oktober. Se klockslag för visning  som finns uppsatt i respektive entré. Tillvalsblanketter har delats ut till alla boende, och dessa ska vara inlämnade till föreningens postbox på Skäpplandsgatan 13, senast

Rulla till toppen
BRF Skäpplandsgatan 13-17