Skydda dina grannar mot brand!

 

  • Lämna aldrig levande ljus utan uppsikt.
  • Ställ inget brännbart i trapphuset. Det ska hållas rent från sådant som kan börja brinna (till exempel tidningar, emballage, leksaker och barnvagnar) men också från sådant som kan blockera vid utrymning eller när räddningspersonal ska ta sig fram med till exempel en bår.
  • Brandfarliga gaser och vätskor eller explosiva ämnen får inte förvaras på vindar eller i källare.
  • Håll vind och källare låsta. Det minskar risken för anlagda bränder.
  • Stäng in branden. Brinner det i din lägenhet, ta dig ut och stäng lägenhetsdörren efter dig. Då sprider sig inte eld och rök lika fort.
  • Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus. Larma 112! De hjälper dig.

 

Läs mer om brandskydd för flerbostadshus : Brandskydd

 

Med vänliga hälsningar

Styrelsen