Uppdaterade tvättider

Det har inkommit önskemål om förlängda tvättider på kvällen, styrelsen kommer nu att ändra tvättiden från 17-20 till 17-21 plus en timme tork under en prövoperiod. Detta för att vi inte har full insikt i ljudvolym och eventuell störning detta kan komma att medföra. Vi önskar därför att ni som bor i anslutning till tvättstugan inkommer med återkoppling angående om detta är något som stör på kvällarna. Om ingen återkoppling sker kommer tiden fortsatt att vara t.om 21.

Mvh,
Styrelsen