Uppdaterade tvättider

Det har inkommit önskemål om förlängda tvättider på kvällen, styrelsen kommer nu att ändra tvättiden från 17-20 till 17-21 plus en timme tork under en prövoperiod. Detta för att vi inte har full insikt i ljudvolym och eventuell störning detta kan komma att medföra. Vi önskar därför att ni som bor i anslutning till tvättstugan inkommer med återkoppling angående om detta är något som stör på kvällarna. Om ingen återkoppling sker kommer tiden fortsatt att vara t.om 21.

Mvh,
Styrelsen

Rulla till toppen
BRF Skäpplandsgatan 13-17