Felaktig fakturering SBC

SBC har skickat ut felaktiga fakturor med dubbel parkeringsavgift, på grund av detta har nya korrigerade fakturor skickats ut. Om ni har fått nya fakturor så är det dessa som gäller och de första som skickades ut kan slängas. Om ni har kivra eller någon annan digital brevlåda så kommer dessa inte makuleras automatiskt utan man får själv ta bort dessa.

Har ni frågor så hör av er till SBC.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen BRF Skäpplandsgatan 13 -17

Ingen höjning av avgifter under 2018

Styrelsen har fattat beslut om att inte höja avgifterna för medlemmarna i föreningen under 2018.

Vår ekonomi är stabil, och föreningen har efter avsättning till underhållsfond ett betryggande positivt kassaflöde, vilket kan användas för till exempel underhåll eller avbetalning på lån.

Höjning av avgifter

I föreningens ekonomiska plan anges att avgifterna kan höjas årligen, med två procent, för en hållbar ekonomi i föreningen. En höjning på två procent kommer att gälla från den 1 januari 2017.

I våras kunde avgiften dock sänkas – detta som ett resultat av att projektet med att konvertera vår tomma lokalyta till bostäder gått enligt kalkylerna.

Amorteringar gjorda

Föreningen har under hösten amorterat 14,5 miljoner av föreningens lån. Föreningens lån utgörs av lån både för köp av fastigheten, och för konvertering av lokalyta till bostäder. Amorteringen har inte betalat av bara hela lånet för lokalkonverteringen, utan även delar av det ursprungliga lånet.

Detta innebär sänkta räntekostnader, och vi har tidigare i år sänkt medlemmarnas avgifter, med tanke på detta. Det innebär också att föreningen fått amorteringsfrihet under några år vilket ger ett större ekonomiskt överskott. Inte minst ger det också bättre ekonomiska nyckeltal.

Dags för årsstämma, 24 mars

Alla medlemmar i Brf Skäpplandsgatan hälsas välkomna till föreningens årsstämma, måndag den 24 mars, kl 18-20, Högsbo kyrkas församlingshem.
Det är en milstolpe i föreningens historia, eftersom vår första årsredovisning ska upp till beslut. I årsredovisningen finns också en förvaltningsberättelse som berättar vad som har hänt från det att vi tog över huset. Och det är mycket som har skett under året!
Alla medlemmar får kallelsen och dagordningen utdelade i sina brevinskast, tillsammans med årsredovisningen, under slutet av vecka tio.

Budget och avgifter 2014

Budgeten för 2014 är beslutad och den följer den ekonomiska plan som medlemmarna informerades om under köpstämman. Vissa avvikelser finns, vilket gör att resultatet är något mer positivt än prognosen vi hade vid ombildningen. Styrelsen har därför beslutat att senarelägga den ekonomiska planens höjning av avgiften på 2 procent från årets början, till den 1 april 2014 istället.

Pantsättningsavgift, därför tas den ut

På de avier Fastighetspartner har skickat ut till medlemmarna i BRF Skäpplandsgatan finns en pantsättningsavgift på 445 kr med. Att denna avgift tas ut beror på att det finns en kostnad för hanteringen av alla medlemmars pantbrev. Denna hantering har Fastighetspartner hand om och det är de som får ta del av avgiften som ersättning för sitt nedlagda arbete.

Pantsättningsavgiften är en engångsavgift som tas ut när du tar ett lån på din lägenhet. Tar du ytterligare lån på din lägenhet tas ytterligare pantsättningsavgifter ut.

Avgiften tas ut med stöd av föreningens stadgar. I stadgarna anges att en pantsättningsavgift ska tas ut av pantsättaren och den ska uppgå till en procent av prisbasbeloppet. Detta är praxis för bostadsrättsföreningar.