Renovering

Målning av trapphus

Nu när hissbytet är färdigt kommer vi att påbörja en uppfräschning av våra trapphus. Måndagen 9/1 kommer vi påbörja måleriarbeten av väggar, tak och handräcken. Arbetena beräknas vara klara i slutet av Februari. Mvh,Styrelsen

På gång i huset

Under hösten kommer mycket att hända i huset och därför har styrelsen satt upp lappar i samtliga trappuppgångar. Informationen finns även nedan i bifogad pdf. Kortfattat kommer följande att utföras:HissbyteMålning av trapphusByggnation av hobbyrumNedläggning av grovsoprum ( ersätts med container )

Överenskommelse med Räddningstjänsten

Under balkongrenoveringen, som pågår till och med juni i år, spärrar byggnadsställningen vägen för en del fordonstrafik fram till entréerna. Räddningstjänsten Storgöteborg har varit här och tittat och gett ok med hänsyn taget till att det är under en begränsad tid. Föreningen har upplysts om situationen och anser att den begränsade framkomligheten, med hänsyn taget

Information om balkongrenovering

Torsdagen den 22 januari hölls ett informationsmöte angående balkongrenoveringen. Arbetet som kommer att utföras på era balkonger är framförallt en upprustning och förlängning av balkongplattorna med 50 cm. Ni kommer att få ett nytt räcke i aluminium och ett sk. opalglas, ett ljusgenomsläppligt, vitt glas. Vi kommer också attmåla om och snygga till träpanelen i

Rulla till toppen
BRF Skäpplandsgatan 13-17