Projektpool

Ditt engagemang behövs för att vår förening ska fungera. Anmäl dig till vår projektpool!

Styrelsen har startat en ”projektpool”.

Vår styrelse är hårt belastad och utför ca 40-50 arbetstimmar per vecka i genomsnitt. Så har särskilt varit fallet under de första åren när vi arbetat med uppstart av föreningen, besiktningar, underhållsåtgärder, balkong- och lokalprojekten. Arbetet i föreningen är mer eller mindre idèellt och det är inte rimligt att en så liten andel av föreningens medlemmar utför hela det arbete som föreningen har behov av.

För att avlasta styrelsen och för att ge fler chansen att bidra har vi under 2015 startat en projektpool. Den består av medlemmar som inte är med i styrelsen men som kan tänka sig att ta enstaka fristående arbetsuppgifter när behov uppstår.

När styrelsen har ett behov så skickar vi en förfrågan till projektpoolen och hör efter om någon är tillgänglig. Den som tar på sig en uppgift får en kontaktperson i styrelsen att återkoppla till.

Om du vill bidra till föreningens utveckling och kan tänka dig vara med i projektpoolen ber vi dig anmäla dig till styrelsen via föreningens epost: info@brfskapplandsgatan.se