Regler för parkering

parking

Föreningen har 45 parkeringsplatser idag. För att parkeringsplatser inte ska stå tomma, och inte heller nyttjas av externa bilägare när det finns parkeringsbehov i huset, har föreningen antagit regler för platserna.

Det finns två köer, en till platser med el och en utan.

Läs reglerna och hur du ställer dig i kö.