Resultat av dialog om gård och trivsel

löv

I september hade arbetsgruppen för gård och trivsel möte med de boende. Flest önskemål handlade om bättre porttelefoner och belysning, ommålning i gemensamma utrymmen och säkerhetsdörrar.

När det gällde gården kom många synpunkter om att minska ner eller ta bort buskage, ta bort döda träd, plantera nytt och ordna en gran utomhus till julen. Arbetsgruppen kommer att arbeta vidare med förslagen och föreslå om och när de ska tas med i underhållsplanen som styrelsen arbetar fram under hösten/vintern.

En första åtgärd kan dock bli att under hösten ta ner några av de fem körsbärsträd som idag står direkt invid fasaden, och som nu döljer belysningen och konkurrerar ut syrenerna. Styrelsen utreder frågan och fattar ett beslut i oktober.