Besiktningar, underhållsplan och takåtgärder

Under hösten genomförs besiktningar av fastighetens el, balkonger och tak. Resultaten läggs in i den underhållsplan som tas fram under slutet av 2013.

Åtgärder på taket

En besiktning av taket genomfördes under september med anledning av de läckor som har upptäckts vid vissa av säkerhetsfästena som sitter på taket. Under hösten kommer läckorna att tätas och takfönstren att repareras. Besiktningen har inte visat några alarmerande resultat.