Beskärning av buskar påbörjad

På husets ena gavel har beskärning av buskar påbörjats. De är hårt nedklippta just nu, men kommer att ta sig även om det ser lite brutalt ut. Skott har lämnats kvar som kommer att ge ny växtlighet, och arbetet är utfört av HSB:s trädgårdsmästare.

Varför beskära?

Under lång tid har buskar fått växa sig så stora att de hotat närliggande växtlighet, men också riskerat att ”ta kål på” sig själva. De har också bidragit till ett vildvuxet intryck och påverkat känslan av trygghet.
Arbetet med trädgården är bara i sin linda, och fokus ligger nu på att ta hand om de buskar och träd som stuckit iväg i tillväxt.
Under slutet av oktober fattar styrelsen beslut om hur de fem körsbärsträd som står vid nummer 13 ska hanteras. Några måste beskäras, men det kan också bli aktuellt att ta ner några av dem då de konkurrerar ut varandra och syrénerna, skymmer beslysningen och spränger upp asfalten med sina rötter.