Bollplan på gång

image

Föreningen har tillsammans med övriga fastighetsägare i området stöttat kommunen i arbetet med att skapa en bollplan vid lekplatsen och odlingarna. Initiativet har tagits av de boende i området.
Nu har arbetet med grunden och dräneringen startat. Planen står klar i januari.