Bevakning av parkeringsplatser

image

Om din parkeringsplats används av någon obehörig ska du ringa till Q-Park (0771-96 90 00), som vår förening har tecknat avtal med.
De bevakar även övriga ytor på vår mark, så att ingen parkerar sin bil där det inte är tillåtet (och därmed blockerar utfart, garage, gångvägar, med mera).
Q-Park bevakar även åt övriga privata fastighetsägare i området vilket gör att de snabbt kan vidta åtgärder, om det skulle behövas.