Författare: Jimmy Bring

 • Kallelse föreningsstämma 2024

  Tid: Onsdag 15 maj, 2024, kl. 17.30 – 20.00 Plats: Högsbo församlingshem, Bankogatan 61, Göteborg Motioner till stämman: Medlemmar som önskar få ett ärende behandlat vid föreningsstämman ska anmäla detta  senast söndag, 28 april till styrelsen.

 • Buller vid renoveringar

  Vi vill påminna om reglerna som gäller vid renoveringar. Det är viktigt att ta hänsyn till omkringboende när ni utför bullerstörande arbeten i lägenheten. Dessa bör i första hand utföras under dagtid (vardagar 08.00-17.00, helger 11-17).

 • Container 5/4-24

  Styrelsen har beställt en container som kommer ställas ut den 5/4 och hämtas 8/4. Blandat avfall gäller och behöver ni slänga något annat som t.ex farligt avfall hänvisar vi till Högsbo ÅVC. Mvh,Styrelsen

 • Tillägg i parkeringsreglerna

  För att öka intresset för de nya laddstolparna kommer styrelsen att införa förtur i elplatskön till köande med fordon som kommer nyttja laddstolpar. Kön till motorvärmarna och platser utan el blir oberörda av detta. Se regler här. Mvh,Styrelsen

 • Renovering av uteplats

  Renoveringen av uteplatsen kommer påbörjas Mån vecka 32. Under byggnationen kommer det inte vara möjligt att bruka eller leka uteplatsen. Detta arbete beräknas vara klart under Augusti månad.Under hösten kommer även planteringarna att ses över. Mvh,Styrelsen

 • Uppdaterade tvättider

  Det har inkommit önskemål om förlängda tvättider på kvällen, styrelsen kommer nu att ändra tvättiden från 17-20 till 17-21 plus en timme tork under en prövoperiod. Detta för att vi inte har full insikt i ljudvolym och eventuell störning detta kan komma att medföra. Vi önskar därför att ni som bor i anslutning till tvättstugan…

 • Laddboxar

  Styrelsen har beslutat att byta ut motorvärmarna i buskagelängan mot laddboxar, detta bekostas till 50% av bidrag från Naturvårdsverket. Vi kommer även att söka bidrag för platserna vid muren men väljer att inte utnyttja detta än. Laddboxarna kommer även att fungera med motorvärmare via adapter om man vill fortsätta använda detta. Elförbrukningen kommer att debiteras…

 • Intresseanmälan inglasning av balkong

  Det har inkommit intresse till Styrelsen att man vill glasa in sin balkong. Styrelsen har varit i kontakt med Alnova som utför arbetet och tagit reda på bygglovskostnader. Bygglovskostnaden betalas av varje enskild lägenhet och priset för inglasningen blir billigare ju fler man är. Är det få som är intresserade ser kostnaden ut att landa…

 • Byte av golvbrunnar i källaren

  I veckan kommer arbete med att byta golvbrunnar i källaren påbörjas, detta arbetet kommer påverka framkomligheten i källaren och även vara väldigt bullrigt. Mvh,Styrelsen

 • Inbrott i källaren 3/3-23

  Natten till fredag vid ca 04.00 hade vi inbrott i källaren. Två cyklar verkar ha blivit stulna men se gärna över om ni saknar något. Händelsen har polisanmälts och har diarienummer:5000-K255222-23 Mvh,Styrelsen

 • Uppdaterade tvättstugeregler

  I och med stigande elpriser och krav på miljömedvetenhet har styrelsen beslutat att begränsa antalet tvättider man har möjlighet att boka till 3st per vecka. Det går fortfarande att ha två aktiva bokningar i gång samtidigt. Detta börjar gälla 1/3-23. Mvh,Styrelsen

 • Tvättstuga och Övernattningsrum

  Hej, Länken för bokning av tvättstuga och övernattningsrum har ändrats till:https://skapplandsgatan.safeteam.se/AptusPortalStyra/ Länkarna här på hemsidan är uppdaterade och har ni fortsatt problem hör av er till styrelsen. Mvh,Styrelsen

 • Målning av trapphus

  Nu när hissbytet är färdigt kommer vi att påbörja en uppfräschning av våra trapphus. Måndagen 9/1 kommer vi påbörja måleriarbeten av väggar, tak och handräcken. Arbetena beräknas vara klara i slutet av Februari. Mvh,Styrelsen

 • Grovsoprummet stängt

  Grovsoprummet har nu stängts och inga sopor får nu slängas i detta utrymme. Rummet kommer göras om till ett förvaringsutrymme för våran utemiljö. Som ersättning för grovsoprummet är en container beställd till 14/4-17/4. Mvh,Styrelsen

 • Information hissbyte

  2022-11-22 Styrelsen har fått ytterligare ny information från hissleverantören gällande start av hissbytet. Skäpplandsgatan 17  – Hissen säkerhetsbesiktad och i drift. Skäpplandsgatan 15 – Planerad säkerhetsbesiktning måndag V48. Skäpplandsgatan 13 – Planerad start måndag V48 och planerad säkerhetsbesiktning Mån V50. Slutbesiktning av samtliga hissar planerat den 21/12-22. En säkerhetsbesiktning är inte en slutbesiktning vilket innebär…

 • Hissbyte

  På grund av en försening av motorerna till de nya hissarna så kommer arbetet med bytet inte kunna påbörjas förens tidigast vecka 41. Mvh, Styrelsen

 • Inbrott i källaren

  Vi har under natten haft inbrott i källaren med tillhåll i grovsoprummet. Vi ber er kontrollera om ni saknar någonting och att vara försiktiga ifall de lämnat efter sig något skadligt. Styrelsen utreder hur de kom in och tillämpar åtgärder för att motverka att det händer igen. Styrelsen vill även påminna om vikten av att…

 • På gång i huset

  Under hösten kommer mycket att hända i huset och därför har styrelsen satt upp lappar i samtliga trappuppgångar. Informationen finns även nedan i bifogad pdf. Kortfattat kommer följande att utföras:HissbyteMålning av trapphusByggnation av hobbyrumNedläggning av grovsoprum ( ersätts med container )

 • Byte av strömbrytare i torkrummen

  I torkrummen är nu strömbrytarna utbytta mot timerknappar. Ett tryck på timern aktiverar torken i 4 timmar. Detta löser problemet med att de startar igen på morgonen efter huvudströmmen har brutits. Även lampbrytarna kommer bytas mot rörelsedetektorer som har en timer på 15min, dessa var slut på lager och kommer byta så fort de blir…

 • Kallelse till årsstämma

  Information om årets stämma finns nu uppsatt i samtliga portar. Notera att vi i år inte kommer befinna oss i Frölunda borg som tidigare år då man tagit bort denna möjlighet. Tid: Tisdagen den 24 Maj 2022 kl. 17.30 – 20.00 Plats: Sjömanskyrkan, Mässen. Amerikagatan 2, 41463 Göteborg