Renovering av uteplats

Renoveringen av uteplatsen kommer påbörjas Mån vecka 32. Under byggnationen kommer det inte vara möjligt att bruka eller leka uteplatsen. Detta arbete beräknas vara klart under Augusti månad.
Under hösten kommer även planteringarna att ses över.

Mvh,
Styrelsen