Tillägg i parkeringsreglerna

För att öka intresset för de nya laddstolparna kommer styrelsen att införa förtur i elplatskön till köande med fordon som kommer nyttja laddstolpar. Kön till motorvärmarna och platser utan el blir oberörda av detta. Se regler här.

Mvh,
Styrelsen