Kallelse föreningsstämma 2024

Tid: Onsdag 15 maj, 2024, kl. 17.30 – 20.00

Plats: Högsbo församlingshem, Bankogatan 61, Göteborg

Motioner till stämman:

Medlemmar som önskar få ett ärende behandlat vid föreningsstämman ska anmäla detta  senast söndag, 28 april till styrelsen.